استفاده از گیاه شاهدانه از افسردگی جلوگیری میکند

استفاده از گیاه شاهدانه از افسردگی جلوگیری میکند

محققان موفق به كشف يك ماده شيميايي در گياه شاهدانه شده‌اند كه تاثير ضد افسردگي دارد.

تيمي تحقيقاتي از دانشگاه كانادا طي اين آزمايشات دريافته‌اند كه اين تركيب شيميايي مي‌تواند به توليد دوباره سلول‌هاي عصبي كمك كند.

نتايج مطالعات نشان داد كه وقتي اين ماده مسموم به كانابينوئيد به موش‌ها داده مي‌شود آنها كمتر دچار حالت‌هاي اضطراب و افسردگي مي‌شوند.

اما از سوي ديگر كارشناسان انگليسي هشدار دادند كه برخي از انواع ديگر كانابينوئيدها با تشديد حالت افسردگي و اضطراب در ارتباط مستقيم هستند.

آنها معقتدند كه اين امر مي‌تواند به دليل عملكرد متفاوت اين مواد در مقادير متفاوت باشد. كانا بينوئيدها همچنين در تخفيف علايم بيماري ام اس و كاهش درد در انسان مؤثر هستند. اين مواد البته به طور طبيعي هم در بدن وجود دارند.

محققان كانادايي در اين آزمايش به موشها مقادير زيادي از نوع مصنوعي اين ماده شيميايي تزريق كردند و پس از گذشت يك ماه از اين آزمايش مشاهده كردند كه توليد مجدد سلول‌هاي عصبي در هيپوكامپ مغز كه با حافظه و احساسات در ارتباط است، صورت مي‌گيرد.

پیشنهادی