مرگ بر اثر گرسنگی به ۶ میلیون نفر رسید

مرگ بر اثر گرسنگی به ۶ میلیون نفر رسید

مدير اجرايي برنامه جهاني غذا سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني غذا بابيان اينكه تا پايان امروز ۶ ميليون و ۲۴۱ هزار و ۵۱۲ نفر از فرط گرسنگي و بيماريهاي مرتبط در سال جاري جان خود را از دست مي دهند، از دولتها، سازمانهاي امدادي و بخش خصوصي خواست تا كمك‌هاي خود را به مردم گرسنه فقير بخصوص كودكان افزايش دهند.

به گزارش خبرگزاري فارس جميز موريس افزود: تعداد كمي از مردم مي دانند كه تلفات ناشي از گرسنگي و بيماريهاي مرتبط بيش از تلفات ناشي از ايدز، مالاريا و سل مي‌باشد ، چيزي كه بدتر است اين است كه آمار گرسنگي مزمن پس از گذشته چند دهه بهبود مجددا رو به افزايش است.
وي با بيان اينكه ما معتقديم كه حل مشكل گرسنگي كودكان كليدي بسوي پايان گرسنگي جهان است، گفت: اگر ما بتوانيم همه با هم كار كنيم تا امروز به كودكان اين شانس را بدهيم كه به ظرفيت كامل در دوران بلوغ برسند و آنان را بعنوان والدين آماده سازيم ، در واقع مي‌توانيم سيكل گرسنگي و فقر بين نسلها را بشكنيم.
وي افزود: اميداريم ، سال آينده سال خوبي براي نيجر باشد . باران بموقع ببارد، هجوم ملخ‌ها مهار شود و ديگر حوادث غير منتظره رخ ندهد.
موريس با اشاره به اينكه بحرانهاي مشابه نيز در نقاط بسياري از جهان ديده مي‌شود خاطر نشان كرد: به صحراي آفريقا برويد و ايدز را به معادله اضافه كنيد، وضعيت حتي بدتر هم مي‌شود . نكته حاد اكنون كشور مالاوي است كه ميلونها تن از مردم با بحران غذا مواجه‌اند. اين بحران مجموعه اي است از عدم بارش كافي و كاهش شديد توليدات مواد غذايي كه پيامد مستقيم ايدز مي‌باشد.
وي گفت: جمع كل كودكان گرسنه در جهان در حدود ۱۰۰ميليون نفر مي‌باشد كه در حال حاضر از دريافت هر گونه مساعدت محرومند. ياري رسانيدن به آنان و نيز حدود ۱۵ ميليون مادراني كه از سوء تغذيه رنج مي‌برند و كودك شير خوار دارند حدود ۵ ميليارد دلار در سال هزينه دارد.
موريس افزود: مبلغ ۲ ميلارد دلار مي‌تواند توسط كشورهاي در حال توسعه تامين گردد و مبلغ باقيمانده يعني ۳ ميليارد دلار براي كشورهاي توسعه يافته است كه مي بايست تقبل كنند.

پیشنهادی