درصدی از مردم دچار کمبود ریز مغذیها میباشند

درصدی از مردم دچار کمبود ریز مغذیها میباشند

الگوي مصرف غذا و ميزان تامين مواد مغذي ايراني‌ها مطلوب نيست ۵۰ درصد مردم دچار كمبود ريزمغذيها هستند

همزمان با فرا رسيدن روز جهاني غذا دكتر ناصر كلانتري، رييس انستيتو تغذيه و صنايع غذايي كشور در خصوص وضعيت تغذيه خانوارهاي ايراني و موانع و چالش‌هاي پيش‌روي تغذيه آنان به گفت‌وگو نشست.

دكتر ناصر كلانتري با تاكيد بر اين كه در زمينه الگوي مصرف غذا و ميزان تامين مواد مغذي مورد نياز، شرايط چندان مطلوبي نداريم، تصريح كرد: در بحث دريافت پروتئين و انرژي، سبد غذايي موجود مصرفي مردم حاكي از آن است كه ۴۰ درصد مردم جامعه به ميزان متعادل پروتئين و انرژي دريافت و ۴۰ درصد اضافه بر نياز و نزديك به ۲۰ درصد كمتر از نياز خود انرژي و پروتئين مصرف مي‌كنند كه اين حاكي از نامتناسب بودن مصرف پروتئين و انرژي در خانواده‌هاي ايراني است.

وي ادامه داد: نبود تعادل و عدم تناسب در ميزان دريافت‌ها در كشور سبب شده كه گروهي از افراد جامعه بيش از حد نياز و گروهي با كمبود دريافت مواد غذايي مواجه شوند لذا دغدغه‌ سياستگذاري مسؤولان بايد بر روي ۲۰ درصدي باشد كه كمتر از نياز انرژي و پروتئين دريافت مي‌كنند و يا به عبارتي گرسنگي شكمي دارند و همزمان بايد مراكز بهداشتي – درماني نگران بيماري‌هاي ناشي از پرخوري كه در آن ۴۰ درصدي كه انرژي بالا دريافت مي‌كنند، باشند.

رييس انستيتو تغذيه و صنايع غذايي كشور با بيان اين كه افرادي كه بيش از حد انرژي و پروتئين دريافت

مي‌كنند زيان دو طرفه به جامعه وارد مي‌كنند، اظهار كرد: اين افراد هم در اتلاف منابع انرژي و پروتئين كشور مقصر هستند و هم بيش از ساير افراد بيمار مي‌شوند و جامعه موظف به حل معضلات پر خوري آنهاست.

دكتر كلانتري افزود: در حالي كه ۸۰ درصد افراد جامعه به اندازه نياز انرژي و پروتئين مصرف مي‌كنند تنها ۳۰ درصد به اندازه نياز ريزمغذي و ۲۰ درصد اضافه بر نياز ريز مغذي دريافت مي‌كنند و ۵۰ درصد با كمبود دريافت ريز مغذيها روبرو هستند، كه اين بدين معني است كه كشور ما نه تنها مشكل اقتصادي در مساله دسترسي به غذا دارد بلكه با فقر فرهنگي و گرفتاري دانش رفتارها و عادت غذايي نيز مواجه است.

دكتر كلانتري با بيان اين كه استراتژي كه دولت در زمينه تامين انرژي و پروتئين افراد جامعه اتخاذ كرده است به درستي اجرا شده است، به ايسنا گفت: خوشبختانه بيش از ۸۰ درصد افراد جامعه امنيت نسبي از نظر دريافت انرژي و پروتئين دارند ولي حمايت از كالاهاي كه فقط انرژي‌زا هستند سبب شده كه حمايت دولت از كالاهاي چون گوشت، سبزيجات و لبنيات كه حاوي پروتئين و مواد ريز مغذي است خارج شوند و در نتيجه جامعه براي دسترسي مناسب به اين مواد با مشكل مواجه شود.

دكتر كلانتري با تاكيد بر اين كه نيازمند بازنگري اساسي در سياست غذايي كشور هستيم، توضيح داد: بايد يارانه‌ها را از مواد غذايي انرژي‌زا به مواد غذايي حاوي پروتئين و زير مغذي‌ها سوق دهيم؛ همچنين نيازمند ارتقاء و گسترش دانش تغذيه‌اي مردم به نحوي كه مردمي كه قدرت خريد تهيه مواد غذايي را دارند با آموزش صحيح غذا و كالاي خوراكي مناسب و خانواده خود را تهيه كنند.

رييس انستيتو تغذيه و صنايع غذايي كشور با بيان اين كه براي بهبود شرايط تغذيه نيازمند تعريف سبد مطلوب غذايي هستيم، به ايسنا گفت: طبق بررسي‌هاي انستيتو تغذيه و صنايع غذايي كه در ۲۸ استان كشور و ۷ هزار خانوار در زمينه الگوي مصرف غذا انجام شد با توجه به عادت غذايي، فرهنگ موجود، قدرت خريد مردم، قيمت كالاي خوراكي، وجود غذا در محل و توليدات كشاورزي سبد مطلوب غذايي را تعريف و آن را به مراجع ذيصلاح در زمينه توليد، تامين و توزيع غذا ارسال كرديم.

وي با اشاره به اين كه براي ارائه سبد مطلوب غذايي با چند مانع روبرو هستيم، افزود: وجود كالاي خوراكي مناسب و مورد نظر در سبد مطلوب غذايي نخستين اولويت است. زماني كه در سبد مطلوب‌ غذايي ميزان مصرف لبنيات ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم در روز محاسبه شده است بايد به همين ميزان توليد وجود داشته باشد كه متاسفانه در حال حاضر به آن ميزان توليد نمي‌شود بنابراين بايستي بخش‌هايي كه موظف به تامين و توليد غذا هستند يا به همان ميزان آن كالا توليد كنند و يا از خارج از كشور وارد كنند.

وي با تاكيد بر اين كه سيستم توزيع كالاهاي خوراكي در كشور با مشكلات زيادي روبرو است، بيان كرد: به عنوان مثال با حلول ماه مبارك رمضان شاهد گراني بسياري از كالاهاي مورد نياز مردم هستيم كه اين نشان دهنده عدم وجود سيستم با ثبات، مستمر و قانونمند براي توزيع كالاها در كشورست.

كلانتري تصريح كرد: براي گسترش سبد مطلوب غذايي در جامعه نيازمند ثبات در ارائه مواد غذايي به مردم هستيم.

وي اعتقاد دارد: توجيح پذير نيست كه كالايي در سبد مطلوب غذايي تعريف شود ولي آن كالا در جامعه نباشد و يا قيمت آن از قدرت خريد مردم بيشتر باشد.

كلانتري اظهار كرد: براي گسترش ترويج سبد مطلوب غذايي بايد تغييرات اساسي در فرهنگ و نگرش مردم نسبت به اين موضوع ايجاد كرده كه اين تنها با بسيج كردن همه امكانات امكانپذير است.

وي عدم وجود ثبات قيمت كالاهاي خوراكي را يكي از موانع اصلي در ترويج گسترش سبد مطلوب غذايي دانست و افزود: متاسفانه افزايش روزانه قيمت مواد غذايي در كشور براساس سلايق افراد صورت مي‌گيرد بدون اين كه دولت بتواند كوچكترين تاثيري در آن داشته باشد.

كلانتري با بيان اين كه واحدهاي كنترل كننده قيمت‌ها و نظارت كننده بر كيفيت غذا كار خود را به درستي انجام نمي‌دهند، به ايسنا گفت: ضروري به نظر مي‌رسد كه مسؤولان و ساختارهاي كنترل كننده بر قيمت كالا در جامعه فعال‌تر با اين مسايل برخورد كنند.

وي با اشاره به اين كه عدم ثبات قيمت كالاهاي خوراكي سبب ناامني ذهني در مردم شده است، افزود: متاسفانه عدم اعتماد مردم به سيستم‌هاي كنترل كننده قيمت‌ها سبب ذخيره‌سازي كالاهاي خوراكي شده است و اين ذخيره سازي نيز در افزايش قيمت‌ها نيز اثرگذارست.

كلانتري تصريح كرد: مسؤولان و ساختارهاي كنترل كننده قيمت‌ها مي‌توانند با اقدامات درست و منطبق با قانون و بدون چشم‌پوشي از خطاها امنيت خاطر را براي افراد جامعه فراهم كنند؛ اين امنيت سبب خواهد شد كه مردم از ذخيره‌سازي مواد غذايي خودداري كنند در نتيجه با افزايش قيمت‌هاي كالاها نيز مواجه نخواهيم شد.

دكتر كلانتري در ادامه خاطرنشان كرد: طبق تحقيقات وزارت بهداشت، دفتر بهبود تغذيه‌، يونيسف، آزمايشگاه ملي و انستيتو تغذيه و صنايع غذايي ۳۳ درصد كودكان ۱۵ تا ۲۳ ماهه در كشور ذخاير آهن آنها كمتر از ميزان استاندارد است و اين كودكان بالقوه مي‌توانند دچار كم خوني و فقر آهن شوند و از بين اين گروه از كودكان ۱۵ تا ۲۳ ماهه در حال حاضر ۱۱ درصد آنان دچار كم خوني و فقر آهن هستند. به عبارتي ديگر ۴۳ درصد كودكان ۱۵ تا ۲۳ ماهه دچار درجاتي از كمبود آهن در خونشان هستند.

وي ادامه داد: ۲۶ درصد كودكان ۶ ساله ذخاير آهن آنان كمتر از حد استاندارد است و ۴ درصد آنها در حال حاضر از كمبود آهن در خونشان رنج مي‌برند و به عبارتي ۳۰ درصد كودكان ۶ ساله كشور با گرفتاري آهن چه به شكل فقر آهن، يا كم خوني آهن دست به گريبان هستند.

كلانتري در ادامه گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: حدود ۲۳ درصد نوجوانان كشور كمبود ذخاير آهن دارند و ۶ درصد آنان در حال حاضر دچار كم خوني و فقر آهن هستند.

رييس انستيتو تغذيه و صنايع غذايي ادامه داد: ۹ درصد افراد ۲۰ تا ۶۵ سال كشور ذخاير آهن بدن آنها كمتر از حد استاندارد و ۵/۴ درصد در حال حاضر از كمبود فقر آهن رنج مي‌برند.

وي با بيان اين كه مشكل كمبود آهن در زنان باردار بيشتر ديده شده است، به ايسنا گفت: ۴۳ درصد ذخاير آهن زنان باردار كمتر از حد استاندارد است و به عبارتي آنان مستعد كم خوني فقر آهن هستند و ۱۴ درصد آنها در حال حاضر دچار كم خوني فقر آهن هستند. بدين معني كه نزديك به ۶۰ درصد زنان باردار يا ذخاير آهن خود را از دست داده و يا در حال حاضر دچار كمبود فقر آهن هستند.

رييس انستيتو تغذيه و صنايع غذايي كشور با بيان اين كه تعادل غذايي نادرست سبب افزايش آمار كمبود

ريز مغذيها در كشور شده است، بيان كرد: بايد سياست‌هاي دولت به سمت حمايت از مواد غذايي حاوي

ريز مغذيها بر گردد.

وي ادامه داد: متاسفانه نوع آرد نان، مرحله عمل‌آوري و همچنين پخت آن خارج از استاندارد است و آنچه كه بايد از مصرف نان براي مردم تامين شود، ايجاد نمي‌گردد و تنها سيري شكمي براي فرد ايجاد مي‌كند.

كلانتري با اشاره به اين كه كاركرد ۲۲۰ آنزيم بدن به عنصر «روي» وابسته است، گفت: از اعمال بسيار ظريف مغزي تا روش‌هاي مقابله با ميكروب‌ها و ويروس‌ها در بدن تا باروري و ناباروري و قد و رشد،

« روي» در آن اثرگذارست.

وي با بيان اين كه كمبود روي سبب بي‌اشتهايي مي‌شود، افزود: فردي كه دچار كمبود شديد روي در خونش است پرز‌هاي چشايي او مزه غذاها را به خوبي احساس نمي‌كند بنابراين ميلي به خوردن غذا ندارد و كم اشتها مي‌شود معمولا كمبود روي در كودكان بيشتر ديده مي‌شود و همين عامل سبب كاهش رشد آنان شده است.

رييس انستيتو تغذيه و صنايع غذايي كشور افزود: ۱۹ درصد كودكان ۱۵ تا ۲۳ ماهه، بيش از يك سوم و به عبارتي ۳۵ درصد كودكان ۶ ساله و ۳۹ درصد زنان باردار دچار كمبود روي هستند كه اين كمبودها نشان دهنده اين است كه مردم بايد اصل تعادل، تنوع و كيفيت را در انتخاب غذاها در نظر بگيرند.

وي با اشاره به اين كه با آموزش و اصلاح عادت نادرست غذايي مي‌توان از بسياري از كمبود ريز مغذيها پيشگيري كرد، به ايسنا گفت: به عنوان مثال خوردن چاي بلافاصله بعد از غذا موجب كم خوني مي‌شود كه مي‌توان با آموزش و اصلاح اين عادت تا حدودي مشكل كمبود آهن را بر طرف كرد.

كلانتري در پايان خاطرنشان كرد: در تدوين سبد مطلوب غذايي به اين نتيجه رسيديم ريز مغذيهايي چون آهن، ويتامين B2، روي و كلسيم را نمي‌توانيم از طريق خوراك به مردم برسانيم، بنابراين بايد از طريق افزودن ويتامين B2 ، كليسم، آهن و …. به چند كالاي خوراكي كه قابليت دستيابي آن كالا براي همه مردم فراهم است آن كالاها را غني تا اين كمبودها تا حدودي در جامعه كاهش يابد.

پیشنهادی