مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي + فشارخون + سرطانها ريشه در بيش‌خوري و کم خوري دارد

مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي + فشارخون + سرطانها ريشه در بيش‌خوري و کم خوري دارد

رييس انجمن تغذيه ايران اعلام كرد: در حال حاضر جمعيت جهان بالغ بر ۶ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر است که به دليل ناعدالتي اقتصادي، يک پنجم اين جمعيت دچار سوء تغذيه هستند.

دکتر ضياءالدين مظهري با عنوان اين که مرگ و مير بيماريهاي قلبي-عروقي، فشارخون، سرطانها و ناتواني‌هاي جسمي و رواني همه ريشه در بيش خوري و کم خوري افراد دارد، گفت: سازمان جهاني غذا، مهمترين علت افزايش سوء تغذيه را نا برابري و ناعدالتي اقتصادي- اجتماعي در جهان مي‌داند که اين عامل منجر به افزايش اختلاف طبقاتي مي شود؛ به اين ترتيب جوامع در حال توسعه با کم خوري و جوامع توسعه يافته با بيش خوري مواجه هستند.

وي به راهکاري که جوامع در حال توسعه مي‌توانند در جهت کنترل سوء تغذيه اعمال کنند اشاره و اظهار كرد: کنترل جمعيت، افزايش توليدات کشاورزي، ايجاد زمينه‌هاي مهاجرت مؤثر و نه بي رويه و از همه مهمتر ايجاد عدالت اقتصادي -اجتماعي در جوامع مي‌تواند از روند رو به رشد سوء تغذيه پيشگيري کند.

گفتني است: کشور ژاپن با اعمال برنامه‌هاي فوق توانسته در ۲۰ سال اخير با معضل سوء تغذيه مبارزه کند به طوري که ۱۵ سانتيمتر به قد افراد افزوده شده است در مقابل کشور بنگلادش به دليل عدم کنترل سوء ‌تغذيه با کاهش قد سرانه افراد تا ۱۲ سانتيمتر مواجه شده است.

پیشنهادی