استفاده از گیاه (مرزه) چربی خون را کاهش میدهد

استفاده از گیاه (مرزه) چربی خون را کاهش میدهد

نتايج حاصل از يك طرح تحقيقاتي در لرستان نشان مي‌دهد كه استفاده از عصاره برگ گياه “مرزه” باعث كاهش چربي خون مي‌شود.

رييس دانشگاه علوم پزشكي استان لرستانگفت: اين طرح تحقيقاتي از سوي كارشناسان گياهان دارويي لرستان در آزمايشگاه مركز تحقيقات گياهان دارويي لرستان بمدت يكسال انجام شد.

دكتر “شهرام توفيقي”نام علمي‌اين نوع گياه‌دارويي را”ساتورجاخوزستانيكا” ذكر كرد و افزود : در اين طرح تحقيقاتي اثرات موثر اين گياه براي نخستين بار روي انسان در كشور به اثبات رسيد.

وي افزود قبلا اين گياه بعنوان مكمل غذايي براي انسان از سوي كارشناسان معرفي شده بود.

وي اظهار داشت: يافته‌هاي اين آزمايش نشان مي‌دهد كه مصرف اين نوع گياه مانند داروهاي شيميايي ميزان چربي خون را در بدن انسان كاهش داده واثرات بسيار مطلوبي در اين زمينه دارد .

وي اضافه كرد: پژوهشگران گياه را پس از تبديل به پودر ، به شكل كپسول خوراكي درآورده تا براي كنترل چربي خون افراد بيمار ازآن استفاده نمايند.

وي يادآور شد: چند سال پيش يك گروه پزشكي نيز يك نوع گياه‌مرزه در شمال استان خوزستان كشف كرده كه خاصيتهاي مفيد دارويي دارد.

پيش از اين نيز يك گروه علمي در لرستان كشف كردند كه عصاره برگ زيتون براي كاهش كلسترول خون بسيار مفيد مي‌باشد.

پیشنهادی