۳۰۰ میلیون کودک در جهان دچار سو تغذیه میباشند

۳۰۰ میلیون کودک در جهان دچار سو تغذیه میباشند

صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد، يونيسف، اعلام كرد هم اكنون حدود ۳۰۰ ميليون كودك در سراسر جهان دچار سوء تغذيه هستند.

 ۲۷ درصد از كودكان زير پنج سال در سراسر جهان به علت تغذيه نامناسب دچار كسري وزن هستند.
بر اساس اين گزارش، سالانه ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار كودك زير پنج سال در سراسر جهان جان خود را از دست مي دهند كه نيمي از اين مرگها به علت بيماريهاي مربوط به سوء تغذيه صورت مي گيرد.
اين گزارش مي افزايد، هر ساله بيش از ۶۰ هزار زن در جهان به علت كمبود ويتامين و مواد معدني به هنگام زايمان جان خود را از دست مي دهند.
همچنين هر ساله ۱۸ ميليون نوزاد در سراسر جهان در حالي پا به اين دنيا مي گذارند كه به علت تغذيه ناكافي مادر دچار بيماريهاي ذهني و رواني هستند.
يونيسف مي افزايد، فراهم آوردن تغذيه مناسب براي كودكان و زنان، نقش مهمي در توسعه جهاني دارد. به گفته كارشناسان، تغذيه دوران كودكي خصوصا پيش از سن هفت سالگي، نقش مهمي در سلامت كودك بازي مي كند.

پیشنهادی