داروی آنفولانزای پرندگان وارد بازار شد

داروی آنفولانزای پرندگان وارد بازار شد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با وجودي كه هنوز هيچ موردي از ويروس آنفولانزاي پرندگان در كشور ديده نشده است اما داروي تاميفلو كه براي درمان اين بيماري به كار مي رود تهيه شده و در صورت مواجهه با اين بيماري آمادگي لازم براي مقابله با آن در سراسر كشور وجود دارد.

كامران باقري لنكراني افزود: تاكنون هيچ موردي از آنفولانزاي پرندگان نه در ميان طيور و نه در ميان انسانها در كشور اثبات نشده اما در بعضي كشورهاي همسايه به خصوص درغرب و شمال كشور مواردي از اين بيماري در ميان پرندگان مشاهده شده است.
وي اضافه كرد: ابتلاي انسان به بيماري آنفولانزاي پرندگان هيچ موردي در كشورهاي اطراف ما نداشته و فقط محدود به كشورهاي آسياي جنوب شرقي بوده است كه موارد اثبات شده آن نيز تاكنون كمتر از ۱۰۰ نفر بوده است.
وزير بهداشت گفت: البته نبود مورد اثبات شده‌اي از آنفولانزاي پرندگان در كشور دليلي براي غفلت ما از اين تهديد جهاني نيست و بايد هوشياري كامل خود را براي مقابله با اين خطر احتمالي به دست آوريم.
باقري لنكراني اضافه كرد: در زمان حاضر اقدامات لازم براي جلوگيري از بروز آنفولانزاي پرندگان در كشور با تشكيل كميته كشوري آن و هماهنگي وزارت بهداشت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان دامپزشكي، سازمان محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط در اين كميته انجام مي شود.
وي افزود: آموزشهاي لازم براي افراد در معرض خطر اين بيماري مانند شكارچيان انجام شده و واكسن پرندگان آن نيز از سوي وزارت جهاد كشاورزي تهيه و وارد شده است.
وي گفت: بيماري آنفولانزاي پرندگان واكسن انساني ندارد و براي انسان فقط واكسن آنفولانزاي نوع انساني وجود دارد كه در موارد خاص براي افراد بالاي ۶۵ سال و با تجويز پزشك مورد استفاده قرار مي گيرد.
باقري لنكراني افزود:انتقال ويروس آنفولانزاي پرندگان از انسان به انسان اثبات نشده ضمن اينكه خوردن گوشت طيور نيز به خصوص اگر پخته باشد موجب انتقال اين بيماري نمي شود و فقط تماس با ترشحات بدن پرنده آلوده به اين بيماري موجب انتقال آن به انسان مي شود.
وزير بهداشت گفت:‌در شرايط نادري ممكن است فردي به صورت همزمان به بيماري آنفولانزاي پرندگان و آنفولانزاي انساني مبتلا شود و به همين علت ويروس آنفولانزاي پرندگان در بدن اين فرد جهش ژنتيكي كند و به ويروسي تبديل شود كه امكان سرايت آن از انسان به انسان باشد در اين صورت مي توان با تجويز واكسن آنفولانزاي انساني به مردم جلوي شيوع اين بيماري را بگيريم كه خوشبختانه هنوز چنين موردي به وقوع نپيوسته است.

پیشنهادی