سی تی اسکن بهترین و دقیق ترین روش برای پیشگیری و تشخیص سرطان سر + گردن است

سی تی اسکن بهترین و دقیق ترین روش برای پیشگیری و تشخیص سرطان سر + گردن است

متخصصان دنياي پزشكي مي گويند آزمايش سي.تي اسكن دقيق ترين راه براي تشخيص سرطان سر و گردن است.

 جديدترين مطالعات نشان مي دهد سي.تي اسكن دقيق ترين روش براي پيشگيري و تشخيص سرطان سر و گردن است.
بر اساس اين گزارش، بيماراني كه نشانه هاي اوليه سرطان سر و گردن در آنها بروز كرده است با استفاده از آزمايش سي.تي اسكن مي توانند در كمتر از چهار هفته پي به بروز قطعي سرطان ببرند.
اين گزارش حاكي است، مطالعات متخصصان دانشگاه فلوريدا نشان مي دهد، با آزمايش سي.تي اسكن تا ۹۴ درصد مي توان به درستي به بروز سرطان پي برد.
به گفته پژوهشگران، انجام آزمايش سي.تي اسكن بسيار دقيق تر از صرف اتكا به معاينه هاي فيزيكي و نحوه پاسخ بدن به درمان است.
اين مطالعات ۱۲ ساله نشان مي دهد سي.تي اسكن مي تواند به طور قابل اتكايي براي پيشگيري از بروز سرطان سر و گردن مورد استفاده قرار گيرد.

پیشنهادی