با معاینه کردن چشم زمان سکته فرد را خواهیم فهمید

با معاینه کردن چشم زمان سکته فرد را خواهیم فهمید

تنها با معاينه چشم مي‌توان پيش بيني كرد فرد در چه زماني سكته خواهد كرد.

‬تحقيقات جديد نشان مي‌دهد مشاهده تغييرات عروقي در چشم خطر سكته مغزي را افزايش مي‌دهد. در اين مطالعه ‪ ۳۶۵۴‬استراليايي با حداقل سن ‪ ۴۹‬سال مطالعه شدند. در اين مطالعه از شبكيه چشم همه شركت‌كنندگان عكس‌هايي گرفته شد و هر گونه آسيب در عروق كوچك در شبكيه چشم اين افراد مورد بررسي قرار گرفت.

تغييرات عروق كوچك در مراحل اوليه بدون اينكه بينايي شخص را تحت تاثير قرار دهد قابل تشخيص بود.

پي‌گيري هفت ساله شركت‌كنندگان نشان داد كساني كه تغييرات عروقي در شبكيه چشم آنها گزارش شده بود به حملات مغزي چه وسيع و چه محدود مبتلا شدند. خطر سكته مغزي با تغييرات عروق چشمي تا ‪ ۷۰‬درصد افزايش نشان مي‌دهد. به اين ترتيب تنها با اقدامي بسيار ساده مي‌توان خطر سكته را طي چند سال آينده در اشخاص پيشگويي كرد.

پیشنهادی