عادت ماهانه (پریودی) تاثیر منفی بر روی عملکرد مغز میگذارد

پریود

عادت ماهانه (پریودی) تاثیر منفی بر روی عملکرد مغز میگذارد

دانشمندان با استفاده از اسكن‌هاي مغزي براي نخستين بار كار بررسي شيوه فعاليت مغز خانمها را در دوران پيش از عادت ماهانه و در زمان قاعدگي آغاز كرده‌اند.

آنان اميدوارند بتوانند با شناسايي تغييراتي كه به واسطه تشديد فعاليتهاي هورموني در اين دوران در مغز خانمها اتفاق مي‌افتد روشهايي را براي كاستن از عوارض روحي و جسمي قاعدگي به خانمها ارائه دهند.

نتايج تحقيقات تاكنون حاكي از آن است كه در دوران عادت ماهانه بخشي از مغز خانمها كه مسوول فعاليتهاي عاطفي و احساسي است بشدت فعال مي‌شود.

دانشمندان اعتقاد دارند اگر بتوانند كاركرد اين مركز را در دوران قاعدگي ثابت و پايدار نگاه دارند آنگاه خواهند توانست از عوارض منفي ازدياد هورمونهاي زنانگي در مدت عادت ماهانه جلوگيري به عمل آورند و به خانمها امكان دهند تعاملات اجتماعي خود را در اين مدت به شيوه معمول و بدون دچار شدن به عوارضي نظيرعصبي شدن و زود رنجي و كم حوصلگي و امثالهم به انجام رسانند.

به گفته ديويد سيلبرسويگ زيست-عصبشناس از دانشگاه كورنل عليرغم اهميت زياد عوارض دوران قاعدگي تاكنون تحقيقات علمي زيادي در مورد آن به انجام نرسيده است.

اين محقق كه با كمك همكاران خود در كالج پزشكي ويل در دانشگاه كورنل واقع در نيويورك براي نخستين بار به مطالعه كاركرد مغز خانمها در ايام قاعدگي پرداخته به اين نتيجه رسيده كه حالات روحي و شرايط فيزيكي ‪ ۷۵‬درصد از خانمها در اين دوران دستخوش تغييرات ناخوشايند مي‌شود.

سيلبرسويگ و همكارانش ‪ ۱۲‬زن را كه به صورت مستمر در دوران عادت ماهانه از حالت روحي ثابتي برخوردار بودند به عنوان حالت مبنا براي يك بانك اطلاعاتي در مورد تغييرات روحي و جسمي در ايام قاعدگي انتخاب كردند و سپس با استفاده از دستگاه اسكن به بررسي تغييرات مغزي خانمها در دو نوبت (يكي اندكي پيش از شروع قاعدگي و ديگري ده روز پس از آن) پرداختند.

پژوهشگران از خانمهاي داوطلب كه در آزمايشهاي آنان شركت جسته بودند خواستند تا در واكنش به واژگان منفي و مثبتي كه بر روي يك صفحه در جلوي آنان نمودار مي‌شد دكمه‌اي را فشار دهند.

در همين حال از فعاليت مغز اين افراد با كمك يك اسكنر اف.ام.آر.آي تصويربرداري مي‌شد.

اين اسكنر با استفاده از تشديد مغناطيسي كاركردهاي مغز را ثبت مي‌كند.

گروه محققان توجه خود را به كورتكس موسوم به “مدي يال اوربيتوفرانتال ‪ ” orbitofrontal medial‬معطوف كردند. اين ناحيه از مغز در كنترل رفتارهاي عاطفي و احساسي نقش دارد.

در مورد ‪ ۱۲‬زني كه از حالات روحي پايدارتر در دوران قاعدگي برخوردار بودند، نحوه پاسخ عاطفيشان به امور در دوران پيش از قاعدگي و پس از آن تفاوت چنداني نداشت اما در دوران قاعدگي و اندكي پيش از آن فعاليت ناحيه كنترل عواطف در مغز آنان بسيار شديدتر بود.

محققان دانشگاه كورنل كه نتايج بررسيهاي خود را در ارگان آكادمي علوم آمريكا درج كرده‌اند متذكر شده‌اند كه به نظر آنان اين خانمها به علت فعاليت شديدتر بخش كنترل‌كننده عواطف در دوران قاعدگي، از حالت روحي با ثبات تري برخوردار بوده‌اند.

حدس اين پژوهشگران آن بود كه در خانمهايي كه در دوران قاعدگي دچار نوسانات روحي و عاطفي مي‌شوند اين مركز چندان فعال نيست و همين امر موجب مي شود حالات روحي اين خانمها تحت فشار عادت ماهانه دستخوش تغييرات شديد شود.

هرچند كار بررسي تاثيرات مغز بر روي نحوه عمل افراد در دوران قاعدگي بتازگي آغاز شده اما متخصصان در اين خصوص توافق دارند كه اين حوزه جديد از تحقيقات مي‌تواند نور تازه‌اي به مساله تغييرات روحي خانمها در ايام عادت ماهانه بتاباند.

پیشنهادی