غرغره کردن آب سرما خوردگی را به حد قابل قبولی پیشگیری میکند

غرغره کردن آب سرما خوردگی را به حد قابل قبولی پیشگیری میکند

مطالعات دانشمندان ژاپني نشان مي دهد غرغره كردن آب، خطر بروز انواع سرماخوردگي ها را تا حد قابل توجهي كاهش مي دهد.
به گفته دانشمندان ژاپني، در صورتي كه هر روز آب غرغره كنيم، خطر بروز سرماخوردگي معمولي تا ۳۰ درصد كاهش مي يابد.
بر اساس اين گزارش، در صورتي كه اين عادت ساده بهداشتي در هر كشوري به يك عادت عمومي تبديل شود، منافع آشكار بهداشتي و اقتصادي به دنبال خواهد داشت و سالانه ميليون ها دلار از بابت درمان سرماخوردگي صرفه جويي مي شود.
بر اساس مطالعاتي كه محققان دانشگاه كيوتو بر روي افراد ۱۸ تا ۶۵ ساله انجام داده اند، افرادي كه هر روز با آب غرغره مي كنند، تا ۳۶ درصد كمتر به سرماخوردگي مبتلا مي گردند.
از سوي ديگر، دانشمندان ژاپني معتقدند غرغره كردن آب مي تواند تاثير رواني نيز بر عدم سرماخوردگي داشته باشد. بر پايه اين گزارش، از آنجا كه مردم كشورهاي آسيايي به طور سنتي به خاصيت پيشگيري كننده غرغره كردن آب اعتقاد دارند، ممكن است اين عمل تاثير رواني مثبت بر روي افراد بگذارد، حتي اگر اصلا هم تاثير شيميايي و بهداشتي نداشته باشد.

پیشنهادی