آزمایش ادرار برای تشخیص سرطان مثانه خیلی دقیق میباشد

آزمایش ادرار برای تشخیص سرطان مثانه خیلی دقیق میباشد

پژوهشگران ايتاليايي مي‌گويند انجام يك آزمايش ساده و دقيق ادرار مي‌تواند سرطان مثانه را به موقع تشخيص دهد.

اين آزمايش بايد جزو برنامه‌هاي غربالگري سيگاريها و افراد مستعد ابتلا به اين بيماري قرار گيرد.

 دقت اين آزمايش كه آنزيم تلومراز را در ادرار مي‌سنجد در مردان ‪ ۹۰‬درصد است. اين آزمايش تومورهاي كوچك را نيز تشخيص مي‌دهد.

پژوهشگران بيمارستان مورگاني پيرانتوني در ايتاليا مي‌گويند با تشخيص زودهنگام اين بيماري درمان موثرتر خواهد بود.

استفاده از اين آزمايش در برنامه‌هاي غربالگري معمولي توصيه نشده است، اما براي گروههاي پرخطر لازم است. خطر ابتلا به اين بيماري در سيگاريها سه برابر غيرسيگاريهاست.

پیشنهادی