ماهی های روغنی باعث بهبود بیماریهای التهابی مانند آرتروز میشود

ماهی های روغنی باعث بهبود بیماریهای التهابی مانند آرتروز میشود

مصرف ماهيهاي روغني در بهبود بيماريهاي التهابي چون آرتروز مفاصل مؤثرست.

نتايج بررسي‌هاي پژوهشگران دانشگاه هاروارد نشان مي‌دهد گروهي از اسيدهاي چرب كه از اسيد چرب امگا ۳ توليد مي‌شود با جلوگيري از مهاجرت سلولهاي ايمني، از بروز واكنشهاي ايمني نسبت به بافتهاي خود بدن مانند بافت عضروفي مفاصل جلوگيري مي‌كنند.

از آنجا كه ماهي‌هاي روغني مانند ماهي آزاد و قزل‌آلا اصلي‌ترين منابع چربي امگا ۳ در طبيعت هستند پژوهشگران مصرف مقادير كافي ماهي را در رژيم غذايي براي بهبود آرتروز توصيه مي‌كنند.

پیشنهادی