درمان نارسایی قلبی با وایاگرا

درمان نارسایی قلبی با وایاگرا

پژوهشگران آمريکايی به اين نتيجه رسيده اند که داروی مقابله با ناتوانی جنسی، واياگرا، می تواند درمان موثری برای نارسايی قلبی باشد.
تيمی از پژوهشگران دانشگاه جانز هاپيکنز با انتشار مقاله ای در نشريه “نيچر” می گويند دريافته اند که اين دارو به نحو موثری عارضه موسوم به “بزرگ شدن” قلب در موش را درمان می کند. بزرگ شدن قلب يکی از مشخصه های عمومی نارسايی قلبی است.

متخصصان قلب و عروق می گويند چنين تاثيری غيرمنتظره نيست.

واياگرا اصلا به عنوان يک داروی قلبی توسعه داده شده بود تا اينکه دانشمندان متوجه تاثير مثبت جانبی آن بر رگ های خونی آلت تناسلی مرد شدند.

قلب بزرگ

اين دارو با گشاد کردن رگ ها فرآيند گردش خون را بهبود می بخشد.

اما نگرانی هايی در مورد ايمن بود اين دارو برای مردانی که مبتلا به بيماری قلبی هستند و داروهايی با تاثيری مشابه مصرف می کنند وجود داشت.

به پزشکان توصيه شده است واياگرا (sildenafil) را همزمان با داروهای موسوم به نيترات ها تجويز نکنند.

اما به نظر می رسد واياگرا در مورد ساير بيماران قلبی ايمن باشد.

در اين مطالعه تازه، دکتر ديويد کاس و همکارانش تاثير واياگرا را در موش های آزمايشگاهی که قلبشان بزرگ شده بود بررسی کردند.

در انسان، اين ناراحتی ناشی از فشار خون بالاست که باعث صخيم شدن جداره عضلانی قلب و گاه باعث از کار افتادن قلب می شود.

موش هايی که فشار خون بالا داشتند به دو دسته تقسيم شدند. قلب آن دسته از موش هايی که به آنها واياگرا داده شد کوچکتر از قلب دسته ديگر باقی ماند.

در آزمايش دوم، مشخص شد که واياگرا روند بزرگ شدن قلب را در موش هايی که قبلا دچار ايست قلبی شده بودند وارونه می سازد.

دکتر کاس گفت: “اين مطالعه نشان می دهد که سيلدنافيل می تواند بزرگ شدن قلب را درمان کند.”

معالجات تازه؟

دانشمندان اکنون در نظر دارند تاثير اين دارو در انسان را بررسی کنند و معتقدند که اين مطالعه می تواند به يافتن معالجات تازه برای نارسايی قلبی منجر شود.

اما پروفسور پيتر سور از موسسه ملی قلب و ريه در “امپريال کالج لندن” می گويد که از قبل داروهای موثری برای نارسايی قلبی وجود داشته است و تاثير واياگرا منحصر به فرد نيست.

دکتر ايان بنکس، از “انجمن سلامت مردان” گفت: “همواره اين احساس وجود داشته است که واياگرا برای قلب مفيد است.”

اما وی افزود که نمی توان واياگرا را برای اين منظور تجويز کرد زيرا برای درمان ناراحتی های قلبی پروانه کسب نکرده است.

پیشنهادی